joc

Joc de cartes de l'Economia del Procomú

Presentem el Joc de l'Economia del Procomú, un joc de cartes que permet entendre de manera lúdica la dinàmica d'aquesta economia que posa el focus en el "compartir" enlloc de fer-ho en la transacció i l'afany de lucre. És una economia diferenciada de la de mercat i que s'articula entorn a un recurs que es fa comunal iauna comunitat que el produeix i se'n beneficia.