LoRa

Mans a l’obra per construir ciutats intel.ligents de baix a dalt

A FKI fa temps que ens preguntem de quina manera podem construir ciutats intel·ligents connectant sensors i actuadors a la xarxa, per fomentar la independència tecnològica i l'autonomia social. Som conscients que l’Internet de les Coses pot tenir un impacte important i, per exemple, implicar una pèrdua de privacitat i autonomia, però ens centrem en les moltíssimes oportunitats que presenta per millorar el benestar de tots i per això estem treballant conjuntament per construir una Internet de les coses global.