matchfunding

En marxa el CommonsCloud!!

Fa temps que volem engegar una alternativa a les plataformes web privatives dominants, i avui des de la cooperativa FemProcomuns (de la qual FKI es soci fundador) obrim una campanya a Goteo per posar en marxa el CommonsCloud, i involucrar, compartir i demanar el suport a totes les persones i col·lectius que compartim la preocupació per la privacitat i l’autogestió col·lectiva de les plataformes online.