Carta pel Desenvolupament de l’Economia Col·laborativa a Catalunya

posted in: Uncategorized | 0

Un grup d’actors de la ciutat de Barcelona hem escrit una carta per contribuir al “Procés Participatiu per al desenvolupament de l’economia col·laborativa a Catalunya”, que ha posat en marxa la Generalitat de Catalunya.

Aquí trobeu la carta en format PDF i destaquem el nucli de la questió a continuació.

Creiem que s’ha deixat de banda i no s’ha involucrat el model procomú i de cooperativisme de plataforma, que compta amb important presència a Catalunya. Per aquest motiu volem compartir i contribuir amb alguns elements i reflexions de la caracterització de les economies col·laboratives per a una continuïtat del procés que sí consideri el models procomuns.

El model procomú es caracteritza per la recerca de l’interès general, models d’empresa i models de negoci més democràtics, que connecten amb la tradició d’economia social i solidària i del tercer sector, l’ús de tecnologies lliures en les plataformes digitals, i una política de dades obertes; en ocasions sota entitats sense ànim lucratiu. Es tracta d’un model econòmic que genera creixement, llocs de treball, ingressos d’una banda i serveis d’un altra, sense deixar de banda els drets, i que aporta una major sobirania tecnològica i econòmica al país.

L’economia col·laborativa procomú està conformada per comunitats que col∙laboren pel benefici mutu i col∙lectiu sota principis de participació i govern conjunt del procés, que resulten en recursos i serveis de propietat col∙lectiva, accés públic o en condicions que maximitzen l’accessibilitat als recursos, enfront a la creació d’exclusivitat (en oposició a la inclusivitat) artificial. El procomú és part d’un marc més ampli, com a tercer model de producció que trenca el binari Estat-Mercat. Té un equilibri més respectuós amb el sistema de reproducció social i l’economia de les cures, així com amb el medi ambient.