La Comunificadora és un programa per acompanyar la transició de projectes de l’Economia Col·laborativa a l’Economia del procomú. Es dirigeix ​​a projectes nous o ja existents que els cal suport per funcionar en una economia social i solidària basada en els comuns.

(Descarrega les diapositives de la presentació)

Va ser creada el 2016, en part, gràcies a una iniciativa ciutadana. Els dos anys anteriors, diversos informes havien formulat recomanacions per dur a terme accions de formació i acompanyament per ajudar a reorientar l’economia col·laborativa cap al bé comú amb la idea de reduir l’ impacte negatiu en la societat.

La Declaració de la trobada Procomuns 2016 va formular aquestes recomanacions com a proposta del procés participatiu del Pla d’actuació municipal, i posteriorment la va assumir el Govern municipal.

La Comunificadora, com a programa de Barcelona Activa, respon a aquest Pla d’Acció per ajudar a promoure un canvi en la direcció de l’economia col·laborativa retornant-lo a la producció comuna, la distribució del valor generat i la governança oberta.

FKI va co-desenvolupar la primera edició amb Platoniq Sistema Cultural (facilitadors en co-creació) i la Fundació Goteo (plataforma de crowdfunding cívic) i la segona edició amb LabCoop (cooperativa per la promoció de l’emprenedoria social). En la tercera edició ha format aliança amb la recent creada cooperativa integral de consum i treball femProcomuns i altre cop amb LabCoop, comptant amb la complicitat i participació de nombrosos actors de l’economia col·laborativa, economia social i solidària, cultura i tecnologies lliures, dades obertes i béns comuns que aporten el seu coneixement i experiència en sessions obertes o assessoraments.

Funciona en l’economia social i solidària, perquè promovem una economia per satisfer les necessitats de les persones per sobre dels beneficis. Una economia orientada per valors com l’equitat, la participació igualitària, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i també, promovem el canvi social. Per ajudar a una transició cap a una economia procomuna, s’apliquen els principis que mostren que la gent no només està interessada a obtenir guanys, que l’economia està feta d’intercanvis complexos i és capaç de gestionar béns comuns de manera comunitària. Aquesta capacitat es va reduir durant la industrialització i les fases anteriors de despossessió de la comunitat, i ha tornat a créixer amb l’expansió d’Internet. Això ha donat lloc a l’anomenada sharing economy o economia col·laborativa o del compartir, que sovint inclou projectes que estan lluny d’estar orientats als béns comuns i que, per contra, són extractivistes i estan desmantellant drets dels consumidors, laborals i ambientals, entre d’altres.

Elinor Ostrom, economista, va estudiar centenars de casos de recursos procomuns gestionats amb èxit. Aquests principis també regulen els procomuns digitals com GNU / Linux, Wikipedia, OpenStreetMap, Arduino, RepRap, etc., que són inclusius, han participat i han estat desenvolupats per compartir recursos, coneixements i tecnologies “lliures com a llibertats”.

Aquest model econòmic pot ser autosostenible a llarg termini i també té (o pot tenir) un menor impacte ambiental i és més resistent (o resilient), és resistent a la deslocalització i altres “atacs” externs sovint causats per la globalització, i responen al model de sostenibilitat de 5 pilars que utilitzem a La Comunificadora.

 • Apliquen llicències que permeten la seva replicabilitat i accés al coneixement
 • Es gestionen amb models de govern obert i democràtic per part de totes les parts participants
 • Són capaços de generar recursos o ingressos sostenibles
 • Segueixen models específics de producció
 • Tenen un recurs comú i una comunitat al centre.

La Comunificadora ofereix

 • Formació formal. Sobre models de viabilitat i com generar ingressos sostenibles, eines gratuïtes i de col·laboració, llicències lliures i obertes, comunicació, governança, marcs legals, …
 • Tallers pràctics. Comunicació aplicada, activitats relacionals, coaching creuat, prototipatge, finançament
 • Sessions de co-treball. Una tarda a la setmana amb formació a la carta i experiències de visites
 • Tutories
 • Assessorament personalitzat per part d’experts
 • Jornades de portes obertes Per mostrar projectes participants a la comunitat, diferents llocs en diferents barris, amb l’objectiu d’arribar a diverses comunitats

Els projectes participants tracten sobre cultura, habitatge, educació, turisme, energia, entregues intraurbanes, reutilització de materials, reciclatge de residus, intercanvi, ús i desenvolupament d’eines, serveis i continguts per a tecnologies lliures.

Articles sobre La Comunificadora: