La Comunificadora s’engega amb una nova edició

posted in: Uncategorized | 0

La Comunificadora, el programa d’impuls de Barcelona Activa per a projectes d’economia col·laborativa del procomú, s’engega en una nova edició

Si tens un projecte per a comunificar pots omplir el FORMULARI DE SOL·​LICITUD abans del 13 d’octubre.

Executem el programa des de Free Knowledge Institute en col·laboració amb LabCoop, fent confluir la producció procomú i l’economia solidària, i comptem amb la col·laboració del grup de recerca Dimmons de la UOC i de la Fundació Goteo.

Mapejarem l’ecosistema del procomú local, buscarem reptes socials, ambientals i tecnològics per resoldre, i ajudarem a convertir idees en propostes viables.

Començarem a treballar el dilluns 9 d’octubre, a la Jornada “La Comunificadora s’engega”, oberta a tothom, a l’edifici de “El Far” de la Barceloneta, futur centre municipal de referència per a la innovació socioeconòmica. Busquem:

 • #repteLaCo – Reptes socials, ambientals, econòmics i tecnològics per a resoldre’ls des de la perspectiva del procomú.
 • #propostaLaCo – Propostes a desenvolupar.
 • #projecteProcomú – Projectes que podrien participar a La Comunificadora.
 • #orgProcomú – Organitzacions, equips o persones individuals que voldrien participar-hi o donar-los suport.
 • #replicaLaCo – Rèpliques de projectes lliures ja existents a altres llocs que podrien fer-se localment
 • #habilitatsLaCo – Habilitats que ens calen per desenvolupar-los i que han d’estar presents entre les persones que puguin fer assessorament en el programa.

Convidem a projectes, en gestació o ja en marxa, que necessiten un impuls per esdevenir procomuns o projectes del procomú que necessiten consolidar la seva viabilitat econòmica. Busquem projectes que es caracteritzin per la recerca de l’interès comunitari, amb models d’empresa i de sostenibilitat econòmica més democràtics, governança oberta a la participació de tots els agents implicats, que connecten amb la tradició de l’economia social i solidària i del tercer sector, amb l’ús de tecnologies lliures en les plataformes digitals, i una política de dades obertes.

 • Jornada “La Comunificadora s’engega”
 • 9 d’octubre de 10 a 19h a “El Far”
 • Carrer de l’Escar, 6-8 (La Barceloneta)
 • Autobús (39 i V15) i Metro L2 + 10 minuts caminant
 • A l’hora que et vagi bé (10h-12h-16h-18h)
 • Cal inscriure’s aquí

El model procomú s’està afermant com una alternativa viable als models clàssics de gestió i, en els darrers anys no són pocs els projectes exitosos desenvolupats en el camp del programari i el disseny lliure, la fabricació digital, les dades obertes i l’economia circular.

L’economia col·laborativa del procomú es caracteritza per la inclusivitat (enfront de la creació l’escassedat artificial), els principis de participació i govern col·lectiu (enfront de les estructures jeràrquiques verticals), el profit comú dels recursos (enfront de l’extracció de valor en profit d’una minoria privilegiada), les tecnologies lliures i el coneixement compartit (enfront del control privat de la informació, les tecnologies i les dades), i les relacions justes entre totes les persones implicades (enfront de l’explotació laboral i imposició de condicions als consumidors).

La Comunificadora és doncs, un dels projectes que fem des de FKI per contribuir a un model econòmic que generi creixement, llocs de treball, ingressos i serveis, sense deixar de banda els drets, i que aporti una major autonomia tecnològica i econòmica a la societat; fent-la menys vulnerable.