Mans a l’obra per construir ciutats intel.ligents de baix a dalt

posted in: Uncategorized | 0

A FKI fa temps que ens preguntem de quina manera podem construir ciutats intel·ligents connectant sensors i actuadors a la xarxa, per fomentar la independència tecnològica i l’autonomia social. Som conscients que l’Internet de les Coses pot tenir un impacte important i, per exemple, implicar una pèrdua de privacitat i autonomia, però ens centrem en les moltíssimes oportunitats que presenta per millorar el benestar de tots i per això estem treballant conjuntament per construir una Internet de les coses global.

L’estiu del 2015, a Amsterdam, un grup de ciutadans van col·locar 10 antenes d’una nova tecnologia de ràdio lliure (LoRa) per cobrir la ciutat amb una xarxa de dades d’accés lliure (The Things Network, TTN).  TTN fa servir LoRaWAN un protocol de freqüència de ràdio de baixa energia i llarg abast. Aquesta tecnologia permet que les coses es comuniquin entre elles a través d’Internet sense 3G o WiFi, així que no hi ha ni codis WiFi, ni subscripcions mòbils ni cal tenir corrent o carregar piles sovint.

En veure-ho  ens hi vam voler apuntar, vam mirar de crear una comunitat local a Barcelona i amb altres persones interessades en el projecte vam iniciar TTNcat a Catalunya. El model TTN s’està replicant arreu del món i avui ja som una comunitat global de més de 30.000 persones, amb més de 2.600 antenes funcionant a més de 500 ciutats. A Catalunya som a Barcelona, Mataró, Girona i Cornellà, i sabem que tenim amics a Andorra!

Des de TTNCat vam voler anar una mica més enllà, crear una Xarxa Oberta de l’Internet de les Coses (XOIC), amb la complicitat de la xarxa comunitària catalana, Guifi.net (amb els Comuns de la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral (“XOLN”) i posar en marxa casos d’utilitat pràctica per posar les bases d’una ciutat intel·ligent construïda des de baix, oberta, replicable i gestionada pels membres (procomú). Amb aquesta idea vam sol·licitar la subvenció “Impulsem el que fas”, i amb el suport de  la ciutat de Barcelona, neix la XOIC probablement la primera xarxa d’Internet de les coses oberta, procomú i (auto)gestionada.

Les primeres antenes i gateways s’instal.len a la ciutat,  amb l’objectiu d’arribar a donar cobertura a tots els districtes de Barcelona. El propòsit del projecte és apoderar les entitats socials i publiques perquè utilitzin tecnologies obertes i creades en xarxa, amb models de negoci en obert; generin dades obertes i sota models comunals (“data commons”) relatives a la contaminació i monitorització d’energia, per exemple, i les posin a disposició de la comunitat; fomentant l’ús de maquinari i programari lliure i, en la mesura del possible, desenvolupat al nostre país.

En el programa de 10 mesos de duració es realitzaran dues hackatons, diferents tallers tècnics i socials dirigits a entitats i ciutadans, i també a professionals del món de la tecnologia i el coneixement obert perquè puguin replicar els tallers, amb l’objectiu de formar-los tècnicament i reflexionar sobre els possibles usos i/o les conseqüències que aquest tipus de tecnologia poden tenir en el nostre dia a dia.

Sobre Guifi.net

Guifi.net és un projecte tecnològic, social i econòmic impulsat des de la ciutadania que té per objectiu la creació d’una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral basada en un model de comuns. El desenvolupament d’aquesta infraestructura mancomunada facilita l’accés a les telecomunicacions en general i a la connexió a Internet de banda ampla en particular, de qualitat, a un preu just i per a tothom. A més, genera un model d’activitat econòmica col·laborativa, sostenible i de proximitat.