Projectes seleccionats per participar a La Comunificadora d’enguany

posted in: Uncategorized | 0

(vegeu fitxes dels projectes i fotos de la sessió a Commons)

Les inciatives seleccionades per a la segona edició de La Comunificadora mostren l’ampli abast del programa d’impuls de projectes d’economia col.laborativa i del procomú, de Barcelona Activa. Els participants, enguany, s’inclouen en sectors tan diversos com la cultura, l’habitatge, l’educació, el turisme, l’energia, la missatgeria intraurbana, la reutilització de materials, el reciclatge de residus, l’ús i desenvolupament d’eines, serveis i continguts per a tecnologies lliures. Seguidament trobareu una descripció detallada de cada una de les propostes. Educaires, Equipaments lliures, LliureTIC, Van WooW, Diccionari de l’Economia Social i la Tecnopolítica, Remoblar, VOKIVOKI,Ensenya el Cor, Pájaros, Niu Ment, RidersxDerechos, Biruka, El camí més verd, Prosume Energy

Aquest programa es realitza amb la col·laboració de Free Knowledge Institute i LabCoop, amb la participació del grup de recerca Dimmons de la UOC i la Fundació Goteo.

Educaires. Compartim la passió per volar.
És una associació que difon la tecnoètica i mostra bones pràctiques en l’ús dels drons. Fa formacions i tallers, que aprofiten metodologies emergents i dinàmiques interactives, utilitzen la tendència fabricaire (maker) per muntar un petit dron, el Dronino, i en el procés, es visualitzen les potencialitats de cada persona.

Equipaments lliures
Projecte per promoure la creació d’un model replicable d’equipament municipal tecnològicament lliure i ètic, amb xarxes, sistemes operatius i aplicacions lliures i formació sobre conceptes clau i nous oficis. Ja està en fase d’experimentació en el nou equipament de La Lleialtat Sansenca -des de la Coordinadora d’Entitats de la Lleialtat Sansenca (CELS)-, on s’han començat a implementar infraestructures lliures (àgora amb Discourse, núvol amb NextCloud, etc.) i s’hi estan fent tallers de tecnologies creatives i taules rodones sobre ESS i programari lliure. L’experiència de La Lleialtat ha de servir per assajar un model que es podrà replicar a altres equipaments.

LliureTIC
Nova entitat que, agrupant diversos equips ja existents, ofereixi un servei integral d’assessorament TIC (consultoria, desenvolupament, maquinària, i formació) amb tecnologies i programari lliure, i un equip de professionals capaç de donar un servei integral per la seva implantació.

Van WooW
Plataforma col·laborativa per a un nou tipus de turisme itinerant. Connecta usuaris de campers i autocaravanes amb particulars que disposen d’un terreny o emplaçament apte per pernoctar-hi. Permet disposar de la informació detallada del lloc a través del web / App, mentre es viatja per geolocalitzar els llocs ideals i la nostra ubicació.

Residus industrials, transformació en recurs
Agent de residus industrials que transforma el residu en un subproducte, en part de la matèria primera del procés productiu, o busca la manera que sigui re-utilitzat i perdi el caràcter de residu, convertint-se en un nou producte.

Diccionari de l’Economia Social i la Tecnopolítica
Diccionari per documentar de manera sistemàtica el vocabulari creat i utilitzat al voltant de les noves modalitats d’auto organització social i de participació política en la societat del coneixement. Fent ús d’eines de gestió del coneixement, com ara la gestió de dades del TERMCAT i les tecnologies de la lingüística computacional, posarà a l’abast dels ciutadans un corpus de terminologia estandarditzat i validat per professionals, per tal de difondre el seu ús en activitats de formació i creació de continguts dins dels àmbits de l’educació, l’economia i la participació política.

Remoblar
Codisseny de tallers de transformació d‘espais educatius per a la innovació pedagògica, a través de la reutilització i l’autoconstrucció, amb la participació de tota la comunitat educativa (professors, personal no docent, alumnes, pares i mares, gent del barri, tècnics,…) per generar relacions intergeneracionals, inclusives i d’apoderament.
S’ha començat una recerca en comú, a través d’una plataforma col·laborativa online, analitzant com són els espais educatius i com haurien de ser, quins són els límits per poder transformar-los i quines experiències ja s’han dut a terme. S’elaboraran materials perquè qualsevol comunitat educativa pugui tenir al seu abast un kit d’idees i dur a terme la seva pròpia dinàmica.

VOKIVOKI
App de compravenda i lloguer d’immobles sense intermediaris, basada en el diàleg i la relació de confiança de particular a particular, amb les eines necessàries per poder formalitzar un contracte i una actualització contínua sobre les polítiques d’habitatge a Barcelona. El projecte té un potencial de transformació de les regles de mercat de l’habitatge, perquè s’apropa a les necessitats econòmiques i socials reals de tota la ciutadania implicada, mitjançant una xarxa de col·laboració i cooperació amb altres entitats / cooperatives que puguin enfortir el projecte.

Ensenya el Cor
Plataforma de mesura d’impacte i rendició de comptes per l’univers ampli de les economies transformadores, desenvolupant itineraris sectorials i adaptats partint de la base del balanç social i els seus indicadors. Un desenvolupament emmirallat en el model de LimeSurvey, que requereix definir conceptes passa a passa i que es basa en el Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària. Aquesta una eina de mesura d’impacte que permet autoavaluar-se a les organitzacions de l’economia social i solidària, i per fer-ho recull informació per diferents blocs d’indicadors (democràcia, igualtat, medi ambient, etc.). Un cop finalitzen el balanç, cada organització obté un informe amb els resultats de la seva avaluació, tant en format csv com amb resultats infogràfics. La plataforma permet també una gestió de dades versàtil des del backoffice que és la base per l’anàlisi estadístic agregat de tota la informació reportada per les empreses i organitzacions.

Pájaros
Plataforma per una sobirania musical construïda entre col·lectivitats de músics, per superar les fronteres físiques i mediàtiques en el món presencial i el digital i per propiciar la trobada i recollir la riquesa, la diversitat i la quantitat de músiques existents, urbanes, rurals o mixtes.

Niu Ment
Proposta que pren com a referència el ‘bioclimatisme’ per fer consultoria, assessorament i disseny de projectes de construcció, reestructuració i remodelació de l’entorn, per desenvolupar espais accessibles i sostenibles en sintonia amb el seu entorn. Té l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les comunitats i individus amb qui treballa i ajudar-los a preparar-se per a un nou paradigma cultural de sostenibilitat i abundància.

RidersxDerechos
Cooperativa de serveis dedicada a la missatgeria intraurbana de paquets, que neix de la lluita pels drets laborals i les noves relacions entre persones treballadores i empresa en el marc de la denominada economia de plataforma.
L’objectiu principal és afavorir un treball digne i ètic, donar una jornada flexible i retribució a les persones treballadores d’acord al treball desenvolupat. També promou la utilització de transport ecològic i sostenible, utilitzant una plataforma de ciclistes i motos, amb l’objectiu que en un futur pròxim siguin elèctriques, per optimitzar els lliuraments d’última milla. El projecte inclou oferir un servei ràpid de qualitat i periòdic a gent amb mobilitat reduïda.

Biruka
Marketplace online d’experiències físiques de caràcter lúdic i socialment responsables que contribueixen a finançar projectes solidaris. La plataforma posa en contacte i fomenta les interaccions entre (1) persones expertes en temes específics que posen el seu coneixement i la seva passió al servei d’un projecte solidari, a través de la creació d’una experiència lúdica disponible per a tots els ciutadans; (2) ciutadans que, en contractar aquestes experiències, contribueixen al finançament d’un projecte solidari liderat per una entitat i (3) entitats que necessiten suport o inversió per desenvolupar un projecte solidari.
Neix amb la voluntat d’oferir una forma alternativa de suport econòmic a entitats i iniciatives solidàries, i també resol la voluntat d’ajuda solidària de la societat, com a complement de la donació directa o el voluntariat.

El camí més verd
Mapa en línia amb una app que permet trobar l’itinerari més verd en els nostres desplaçaments per la ciutat, compartint la natura urbana com a bé comú. Amb aquesta eina, es pretén convertir la mobilitat​ dins la ciutat en una oportunitat de connexió​ ​amb​ ​la​ ​natura​, implicar la ciutadania en la reverdització de la ciutat i fer comunitat al voltant de la vegetació urbana. És un mapa dinàmic que ofereix la ruta en funció de l’origen i destí de la persona usuària. Es nodreix de la vegetació que hi ha a la ciutat. Es construeix de forma col·laborativa a partir de l’aportació de les persones usuàries de fotografies​ ​geolocalitzades de punts de natura i d’informació editable i valorable de forma col·lectiva.

Prosume Energy
Plataforma basada en blockchain que, gràcies també al seu propi sistema de monitorització descentralitzat i autoregulable, garanteix un entorn autònom, independent i digitalitzat que permetrà als usuaris intercanviar diferents fonts d’energia, promocionant i accelerant nous models comunitaris d’energia.