FKI participa i contribueix a la construcció col·lectiva de les següents iniciatives:

CommonsCloud és una plataforma de col·laboració en línia, l’alternativa a les plataformes de programari propietàries, respectuosa amb la privadesa i que no comercialitza dades. És una iniciativa col·lectiva, desenvolupada amb un grup d’organitzacions a Barcelona, entre les quals FemProcomuns (FKI n’és membre fundador) ha obert una campanya a Goteo per posar-la en marxa, fes una donació!

 


La Comunificadora és un programa d’impuls de projectes de l’economia del procomú a Barcelona. Ja anem per la tercera edició (octubre 2018-abril 2019), després de la primera edició (novembre 2016 – gener 2017) i la segona edició (octubre 2017 – gener 2018). El programa serveix per explorar la viabilitat d’una economia col·laborativa procomú, analitzar el seu impacte social i buscar establir relacions equitatives entre agents.

Fem Procomuns és una cooperativa cooproduÏda per a poder desenvolupar projectes procomuns, havent superat obstacles legals, econòmics i de gestió. La cooperativa s’està creant a Barcelona per un grup de persones i entitats. Si en voleu formar part, contacteu amb nosaltres i seguiu-nos a @femprocomuns

 


 

The Things Network (TTNCat) és una xarxa comunitària per a l’Internet de les coses. La idea és establir les bases d’una ciutat intel·ligent construïda de baix a dalt i gestionada per ciutadans (comunitats). TTNCat té com a objectiu fomentar la independència tecnològica i l’autonomia social creant ciutats intel·ligents que connecten sensors i actuadors a la xarxa.

 


BarCola és un node centrat en l’economia col·laborativa i la producció P2P basada en el procomú a Barcelona. Ha estat amfitriona de l’esdeveniment Commons Collaborative Economies (Procomuns), en la qual FKI ha particpat com a co-organitzadora i continua participant-hi activament.

 

 


Past Projects

Digital do it yourself (DiDIY) és un nou fenomen socio-tecnològic que disposa d’un àmpli ventall de dispositius digitals per fer convergir components físics i informatius i facilitar l’accés al coneixement i la informació a través de comunitats obertes en què la distinció entre usuaris i productors d’artefactes físics és difusa, donant lloc a noves oportunitats i amenaces.

 

 


 

Free Technology Academy (FTA) es va desenvolupar inicialment com un programa de màster en línia amb mòduls de cursos sobre Tecnologies Lliures. L’ALC ofereix cursos específics a la carta en línia sobre els mateixos temes. Tots els materials del curs elaborats i utilitzats per l’ALC són recursos amb llicència lliure i es poden descarregar gratuïtament, per a estudiar-los o reutilitzar-los.

 

 

 


OpenSE (Marc educatiu obert per a informàtica i enginyeria de programari). Projecte desenvolupat entre 2009 i 2012 i cofinançat per Lifelong Learning de la CE. FKI va participar en tots els paquets de treball i va ser responsable de l’OpenSE Content Framework i polítiques de llicència gratuïta i estàndards oberts.

 

 

 


SELF va ser un projecte internacional que va desenvolupar el prototip d’una plataforma per compartir i construir de manera col·laborativa recursos educatius oberts i materials formatius sobre el programari lliure i els estàndards oberts.

 

 

 


Free Culture Forum L’esdeveniment va reunir al voltant de 200 representants de base i organitzacions de la societat civil a tot el món per desenvolupar recomanacions de política per a la societat digital. Organitzat per Simona Levi / eXgae, FKI va ser coorganitzador de l’esdeveniment.

 

 

 


FKFT Conference, la Free Knowledge, Free Technology Education for a free information society SELF International Conference 2008 va ser el primer esdeveniment internacional que es va centrar en la producció i l’intercanvi de materials educatius i de formació gratuïts sobre el Programari Lliure.