development

El making of del CommonsCloud - decisions tecnològiques

CommonsCloud

Parlem de com hem creat el projecte CommonsCloud i quines decisions tecnològiques clau hem pres fins ara per posar a caminar aquesta platforma de núvol cooperatiu i col·laboratiu.

Fa poc hem engegat un campanya de micromecentage a la plataforma Goteo i molta gent ens pregunta com hem arribat fins aquí. Va mirem als orígens, d'on venim, quines peces de software lliure hem triat i com s'ajunten. Al final compartim algunes idees pel futur proper.