Overal ter wereld stimuleert de overheid het gebruik van vrije software of open source software (zoals GNU/Linux en Firefox), zodat gebruikers minder afhankelijk worden van één bepaalde softwareproducent. Vrije software mag gebruikt, aangepast, gekopieerd en verspreid worden en biedt zodoende de vrijheid om te leren en de vrijheid om te concurreren. Open Standaarden bieden een ongeremde verspreiding van kennis en informatie en de vrijheid om te concurreren omdat gebruikers niet langer afhankelijk zijn van formaten en bestandsspecificaties die door één bedrijf worden beheerd. Gezamenlijk vallen vrije software en open standaarden onder de noemer vrije technologie.

In Nederland heeft de regering het actieplan Nederland Open in Verbinding aangenomen waardoor overheidsorganisaties worden verplicht om in open formaten met elkaar en met de burgers te communiceren, en vrije software bij gelijke geschiktheid de voorkeur verdient. In de praktijk blijkt echter dat de kennis over vrije software en open standaarden bij veel ICT’ers, beleidsmakers en docenten minimaal is, waardoor deze technologie ondanks alle voordelen nog weinig gebruikt wordt. Een andere hindernis bij de adoptie van vrije software is dat de meeste ICT-afdelingen ondersteuning verlenen in de hun bekende proprietary technologieen. En ook wordt het gebrek aan lesmaterialen aangehaald.

Als deeloplossing voor dit probleem heeft het Free Knowledge Institute samen met drie Europese universiteiten de ‘Free Technology Academy‘ (FTA) opgericht. De FTA is als het ware een virtuele universiteit met een online campusomgeving waarin onderwijsmodules worden aangeboden. ICT docenten, managers, professionals en studenten worden op de FTA Campus geschoold in het gebruik van vrije software en open standaarden.

De FTA richt zich met name op (bij)scholingsmogelijkheden voor reeds afgestudeerden, die al een aantal jaren werkzaam zijn. Het is een cursusprogramma op masterniveau dat geschikt is voor managers en docenten. Voor de acceptatie van het overheidsbeleid daarentegen is begrip en kunde nodig bij de hogere bestuurslagen en het ICT management binnen Rijksoverheid, provincies en gemeenten. De FTA kan uitgebreid worden met specifieke modules ontwikkeld voor deze doelgroepen. De huidige lesmaterialen kunnen worden vertaald en aangepast worden op de Nederlandse situatie binnen Rijksoverheid, provincies en gemeenten, en indien gewenst op specifieke sectoren.

Het plan Vrije Technologie Ambtenarenscholing [VTA] is speciaal bedoeld voor de hogere bestuurslagen en het ICT management, met een samenhangende aanpak voor begripsbevordering, deskundigheidsbevordering, toegesneden lesmateriaal en het volledig faciliteren van de onderwijstrajecten.

De doelstellingen van het plan zijn:

  1. Het bevorderen van het begrip van open standaarden en vrije software van de hogere bestuurslaag de Nederlandse Rijksoverheid, provincies en gemeenten;
  2. Het bevorderen van de deskundigheid van het ICT management van de Nederlandse Rijksoverheid, provincies en gemeenten;
  3. Het ontwikkelen van  open lesmateriaal en onderwijsmodules dat aansluit op de behoeftes van de Nederlandse Rijksoverheid, provincies en gemeenten;
  4. Het faciliteren van onderwijstrajecten voor de Nederlandse Rijksoverheid, provincies en gemeenten.

 

Er worden verschillende modules aangeboden, waarvan een specifiek is bedoeld als een strategische opfrisser voor hogere managers. De overige modules zijn sterk aan elkaar gerelateerd en zijn bedoeld om het ICT management van overheidsorganisaties te begeleiden met een volledige migratie naar open werkplekken. Tenslotte zal het personeel na de migratie leren omgaan met de applicaties middels trainingen bij andere bedrijven en onderwijsinstellingen.

Resultaten omvatten modules als “Introductie in Vrije Sofware en Open Standaarden”, “Aspecten van migratie naar vrije software en implementatiestrategie” en “Case studies van migraties en bestaande open werkplekken in Nederland” en overige modules aansluitend op de behoeften. De hogere bestuurslaag van de Nederlandse Rijksoverheid, provincies en gemeenten kennen de basisconcepten van Open Standaarden en Vrije Software en kunnen de noodzaak beargumenteren. De ICT managementlaag van de Nederlandse Rijksoverheid, provincies en gemeenten zijn klaar om open standaarden zelfstandig te implementeren en kunnen indien wenselijk zelfstandig migreren naar vrije software.

Alle leermiddelen zijn zogenoemde ‘Open Educational Resources’, hetgeen inhoudt dat deze vrij gebruikt kunnen worden en vrij toegankelijk zijn. Het kan zelfstandig worden doorgenomen door het bedrijfsleven en burgers. Tegen betaling kunnen cursisten in fysieke dan wel online setting onder professionele begeleiding de cursussen volgen.