Els 5 pilars del Procomú

posted in: Uncategorized | 0

El Model de cinc pilars per a la sostenibilitat de l’Economia Procomú, ha estat dissenyat per prototipar nous projectes sostenibles o transformar els ja existents i analitzar perquè certes iniciatives procomunes són sostenibles o no. Aquest model ens guia en la creació d’alguns dels projectes en què participem com La Comunificadora, el Joc de l’Economia Procomú, Teixidora.net, CommonsCloud o la cooperativa femProcomuns.

Els 5 pilars posen el procomú, la comunitat i les regles en el centre. La gestió del coneixement (les llicències obertes i lliures i el coneixement lliure, del software al hardware), ha d’estar en equilibri amb la governança (tipologies i formats d’entitats que permeten integrar comunitats), i els models de producció d’ingressos i de mobilització de recursos, han d’estar en equilibri amb els models de producció i desenvolupament dels projectes.