EC-subsidie voor uniek onderwijs over Vrije Software

geplaatst in: Uncategorized | 0

Met financiele steun van de Europese Commissie werkt een nieuw consortium aan de ontwikkeling van een bijzondere universitaire master over ‘vrije software en open standaarden’. Geheel in lijn met de ‘open’ gedachte zal al het leermateriaal vrij toegankelijk zijn via internet. Het gebruik van vrije software (ook wel ‘open source’ genoemd) wordt wereldwijd door overheden gestimuleerd, maar door gebrek aan kennis en goed opgeleide experts komt het slechts langzaam van de grond. Als oplossing voor dit probleem heeft de Open Universiteit samen met twee andere Europese universiteiten en onder coordinatie van het Free Knowledge Institute (gevestigd in Amsterdam) de ‘Free Technology Academy’ opgericht. Na de zomer zal het eerste cursusmateriaal beschikbaar zijn.

Overheidsbeleid vrije software en belang ontwikkelingslanden

Overal ter wereld stimuleert de overheid het gebruik van vrije software of open source software (zoals GNU/Linux en Firefox), zodat gebruikers minder afhankelijk worden van een bepaalde softwareproducent, bijv. Microsoft. Vrije software mag gratis gebruikt, aangepast, gekopieerd en verspreid worden en biedt zodoende de vrijheid om te leren en de vrijheid om te concurreren.

In Nederland heeft de regering het actieplan Nederland Open in Verbinding aangenomen waardoor overheidsorganisaties worden verplicht om in open formaten met elkaar en met de burgers te communiceren, en vrije software bij gelijke geschiktheid de voorkeur verdient. In de praktijk blijkt echter dat de kennis over vrije software bij veel IT’ers, beleidsmakers en docenten minimaal is, waardoor deze software ondanks alle voordelen nog weinig gebruikt wordt. Ook in ontwikkelingslanden is er een groot gebrek aan kennis over vrije software, terwijl het belang voor hen evident is. Via de Free Technology Academy wordt door middel van afstandsonderwijs mogelijk gemaakt dat mensen overal ter wereld hun kennis op dit terrein vergroten.

Free Technology Academy en het masteronderwijs

De Free Technology Academy (FTA), geinitieerd door het Nederlandse Free Knowledge Institute en financieel gesteund door het Leven Lang Leren Programma (LLP) van de Europese Commissie, is een samenwerkingsverband tussen het instituut en drie Europese universiteiten: Open Universiteit Nederland, Universitat Oberta de Catalunya in Spanje en het Portugese Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa.

De FTA is als het ware een virtuele universiteit met een online campusomgeving waarin cursussen op master-niveau worden aangeboden. Het leermateriaal is vrij toegankelijk en kan zelfstandig worden doorgenomen en tegen betaling kan men onder begeleiding van gespecialiseerde docenten de modules doorlopen. Het volledige masterprogramma kan worden afgerond bij een van de drie deelnemende universiteiten.

Kopgroep

Wereldwijd is er nog weinig ervaring op het terrein van open educational resources (OER), hoewel het begrip en gebruik hiervan al een hoge vlucht nemen – India investeert hier al miljarden in. Verder maakte onze minister van Onderwijs Ronald Plasterk in december vorig jaar bekend geld te willen steken in deze open leermiddelen.

De FTA Consortium partners pogen door middel van strategische projecten zoals de FTA, het internationale SELF Project en andere initiatieven de adoptie van Vrije Software te versnellen. Door samenwerking met geinteresseerde partijen streven zij naar een solide ecosysteem voor de productie van vrije leermiddelen. Met deze projecten bevinden de FTA Consortium partners zich in de kopgroep van vernieuwers in de kennissamenleving.

Over de Open Universiteit

Als enige universiteit in Nederland verzorgt de Open Universiteit open hoger afstandsonderwijs. De Free Technology Academy past in de ambitie van de Open Universiteit om alle leermaterialen van haar bachelor- en masteropleidingen gratis beschikbaar te stellen via internet. Het experiment met de compacte cursussen heeft deze ambitie verder gevoed.

Over het Free Knowledge Institute

Het Free Knowledge Institute is een non-profit-organisatie die de vrije uitwisseling van kennis in het digitale tijdperk koestert. Geinspireerd door de vrije software beweging promoot het instituut de vrijheid van gebruik, aanpassing, kopieren en verspreiden van kennis op vier verschillende maar aan elkaar gerelateerde gebieden: onderwijs, technologie, cultuur en wetenschap.