Free Knowledge Institute gaat vrije kennisdeling promoten

geplaatst in: Uncategorized | 0

Nederlandse stichting verzelfstandigd vanuit EU-Project SELF

Amsterdam, 17 januari 2008

Sinds gisteren is Nederland een nieuwe stichting rijker, die tot doel heeft een samenleving te stimuleren waarin technologie, onderwijsmaterialen, culturele en wetenschappelijke werken vrijelijk gedeeld kunnen worden. De organisatie krijgt de steun van Internet Society Nederland, de vereniging voor internetprofessionals.

Het Free Knowledge Institute is een initiatief van drie Amsterdammers die op dit moment nog werkzaam zijn voor Internet Society Nederland. Sinds 2005 leidt ISOC.nl het door de Europese Commissie ondersteunde project SELF, dat zich richt op dezelfde kerndoelstellingen. De behoefte aan het vrij delen van kennis blijkt dermate belangrijk dat het instituut nu op eigen benen komt te staan.

“Meer en meer overheden realiseren zich de voordelen van vrije kennis en vrije informatietechnologie,” zegt Wouter Tebbens, de voorzitter van het nieuwe instituut. Het Free Knowledge Institute beoogt een kennispartner te zijn die helpt wegwijs te worden in de beschikbare vrije kennis en technologie. “Op die manier kunnen we ook voortborduren op de bestaande vrije kennis en technologie, die inmiddels sterk groeit. Kijk maar naar projecten als Wikipedia, Linux, en het internet zelf,” verklaart Tebbens. “Waarom steeds opnieuw het wiel uitvinden?”

Het concept van copyleft, geintroduceerd door de Free Software movement, is de hoeksteen van het Free Knowledge Institute. De hoofdlijnen van activiteiten zijn vrije kennis in technologie, onderwijs, cultuur en wetenschap. Vrije kennis in het onderwijs richt zich op de productie en verspreiding van vrije onderwijsmaterialen; vrije kennis in technologie refereert voornamelijk naar Vrije Software en Open Standaarden en open hardware; vrije kennis in cultuur omvat open content en vrije cultuur; en vrije kennis in de wetenschap richt zich op open access en anti-privatisering van wetenschappelijke kennis.

Dat er een momentum is, blijkt ook uit het actieplan ‘Nederland Open in Verbinding’ van de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken benadrukte eind 2007 nog dat het delen van kennis essentieel is voor de verdere vooruitgang en ontwikkeling van de maatschappij. De staatssecretaris heeft dan ook toegezegd meer aandacht te besteden aan het gebruik van vrije software en open standaarden in het onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

*** Over ISOC.nl:
Internet Society is een onafhankelijke vereniging van internetprofessionals met zeventwintigduizend leden in honderdzeventig landen. Ook in Nederland is sinds tien jaar een onderdeel van deze organisatie actief: Internet Society Nederland (ISOC.nl), dat zich gesteund weet door zo’n duizend leden en een brede doorsnee van bedrijfsleven, consumentenorganisaties, en publieke en ideële instellingen. De belangrijkste doelstelling van ISOC.nl is een open en betrouwbaar internet. Deze doelstelling realiseert zij onder andere door middel van projecten, onderzoeken, debatten en evenementen die bijdragen aan een alomtegenwoordig en duurzaam in de maatschappij ingebed internet. Ook levert ISOC.nl gevraagd en ongevraagd haar visie en commentaar op ontwikkelingen in de samenleving en de politiek waar die aan het internet raken.

Voor meer informatie: http://isoc.nl/

*** Over het SELF Project:
SELF is een internationaal project dat een platform biedt voor het gezamenlijk delen en ontwikkelen van onderwijsmateriaal over Vrije Software en Open Standaarden. Het SELF Platform is enerzijds een kennisbank met deze vrije onderwijs- en trainingsmaterialen, en anderzijds een omgeving voor de gezamenlijke produktie van nieuwe materialen. Geïnspireerd door Wikipedia biedt het SELF Platform de materialen in verschillende talen en formaten. Het SELF Platform is ook een centrale plaats voor de creatie, evaluatie, aanpassing en vertaling van deze materialen. Uiteindelijk is het SELF Platform een instrument om inspanningen van communities en professionals te verenigen zodat deze ten goede komen aan de samenleving in het algemeen.

Het SELF Platform is geïnitieerd door ISOC.nl in samenwerking met een internationaal consortium van universiteiten en non-profit organisaties in Europa, Azie en Latijns-Amerika. De Europese Commissie ondersteunt het SELF Project om het platform op te zetten en het eerste materiaal te produceren.

Voor meer informatie: http://selfproject.eu