EU moet zich houden aan eigen beleid Open Standaarden

geplaatst in: Uncategorized | 0

Verzoek aan Europese Commissie voor open formaten

Een groep van Europese universiteiten, organisaties en individuen heeft een petitie gestuurd naar de Europese Commissie waarin zij hun zorgen uiten omtrent de lock-in effecten van private bestandsformaten van digitale documenten. Ondanks Europese interoperabiliteitsreguleringen, richtlijnen en aanbevelingen blijven de meeste agentschappen en subsidieprogramma’s gesloten formaten gebruiken om te communiceren met aanvragers en begunstigden, en eisen dat deze formaten worden gebruikt voor rapportages. Deze gesloten formaten zijn onder andere MS Office formaten, maar ook ongestandaardiseerde XML formulieren, ongestandaardiseerde PDF documenten, en anderen.

Open Standaarden zijn essentieel voor interoperabiliteit en keuzevrijheid gebaseerd op de duurzaamheid van verschillende software toepassingen. Zij bieden vrijheid van data lock-in gevolgd door vendor lock-in. Dit maakt Open Standaarden essentieel voor overheden, bedrijven, organisaties en individuele gebruikers van informatie-technologieen.

Software bedrijven zijn lang in staat geweest gebruikers te vangen in monopolies. Deze gang van zaken heeft innovatie, interoperabiliteit en toegang tot technologie en kennis gehinderd. Om de maatschappij te bevrijden van deze leveranciersafhankelijkheden zijn belangrijke internationale bewegingen opgekomen rondom Vrije Software (ook bekend als Open Source Software) en Open Standaarden. Deze technologieen bieden namelijk de fundamentele vereisten voor een democratische samenleving, zoals leveranciersonafhankelijkheid, duurzaamheid van informatie en een gelijk speelveld voor innovatie.

De Europese Commissie heeft het belang van Open Standaarden erkend en maakte het al in het Vijfde Kader subsidieprogramma (1998-2002) een vereiste. Opvolgende subsidieprogramma’s continueren het aanmoedigen van hun begunstigden om hun resultaten openbaar te maken in open formaten. De Eurocommissaris voor Mededinging, Neelie Kroes, stond erop dat “The Commission must do its part. It must not rely on one vendor, it must not accept closed standards, and it must refuse to become locked into a particular technology, jeopardizing maintenance of full control over the information in its possession.”

Dit jaar voegde Viviane Reding, Eurocommissaris voor de Informatiemaatschappij en Media, hier aan toe: “We need to take advantage of the win-win of open interfaces and standards such that the market can grow for all. Dominant players may try to use proprietary standards to lock consumers into their products or to extract very high royalties, ultimately stifling innovation and foreclosing market entry by new players. EC competition rules have here an important role to play in tackling such practices.”

De ‘kennis driehoek’ – onderzoek, onderwijs en innovatie – is een wezenlijke factor in de Europese inspanningen om de ambitieuze Lissabon-doelen tegemoed te komen. Veel programma’s, initiatieven en ondersteuningsmaatregelen worden uitgevoerd op Europees niveau om kennis te bevorderen. Desalniettemin eisen Europese Onderzoeks- en Ontwikkelingsprogramma’s van hun aanvragers en begunstigden gesloten formaten te gebruiken in hun aanvragen en rapportages.

De verenigde groeperingen die deze petitie ondersteunen bevelen het gebruik van internationaal gestandaardiseerde open uitwisselingsformaten sterk aan, zoals de door de ISO-ondersteunde Open Document Formaat (ODF) voor kantoortoepassingen. Zij vragen de EC te stoppen met het dwingen van EU burgers en organisaties om specifieke software van een leverancier te gebruiken. Zij verzoeken om documenten in Open Standaard bestandsformaten zodat gebruikers zelf kunnen bepalen welke software zij kiezen, en vereisen dat projectresulaten van EU-gesubsidieerde projecten toegankelijk worden gemaakt in Open Standaard bestandsformaten.

Het Free Knowledge Institute, intiatiefnemer van deze campagne, begrijpt dat de gevraagde veranderingen kosten en moeite met zich meebrengen, maar deze zijn nodig om de informatiemaatschappij tot een plek te maken waar iedereen kan leren, creeren, communiceren en zaken doen. Wouter Tebbens, voorzitter van FKI, zegt: “De noodzaak voor Open Standaarden is jaren geleden erkend. Waarom blijven EU-organen burgers dwingen om de tools van een speciefieke softwareleverancier te gebruiken? Ik denk dat het tijd is voor een integraal plan voor leveranciersonafhankelijke ICT en voor een vrije kennismaatschappij. Tijd om het beleid en aanbevelingen actief te implementeren!” Hij voegt toe: “Binnen onze coalitie zijn vele experts in relevante gebieden die graag de beste benadering willen bespreken om deze verandering teweeg te brengen.”

Veel Europese burgers en organisaties delen de zorgen. De Europese Commissie is verzocht zich te houden aan haar eigen bestaande beleid en aanbevelingen voor de adoptie van Open Standaarden. De Europese Commissie moet de duurzaamheid van informatie ondersteunen, de uitwisseling van informatie tussen projecten faciliteren, en ruimte laten voor innovatie, nu en in de toekomst.

Links:
Brief aan de Europese Commissie en EU agentschappen

EC moedigt projecten aan om Vrije Software te gebruiken:
http://cordis.europa.eu/ist/st/foss.htm

“Being Open about Standards”, Neelie Kroes, 10 juni 2008:
http://www.osor.eu/news/ec-competition-commissioner-ec-must-not-accept-c…

“Internet of the future: Europe must be a key player”, Viviane Reding,
2 february 2009,
http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/docs/speeches/2009/brussel…